Pages

Disclaimer

Zaterdag, 15 Juni 2024

Pekke.nl wijst elke verantwoordelijk voor teksten en informatie op Pekke.nl of op websites waarnaar wordt verwezen af, noch kunnen hierop enige garanties worden gegeven of rechten aan worden ontleend. Pekke.nl aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van deze site.

Gebruik van Pekke.nl of de informatie waarnaar verwezen wordt geschiedt geheel voor eigen risico.

De informatie gevonden via Pekke.nl kan nooit een consult bij de arts vervangen. Het dient ten hoogste als aanvullende informatie of ondersteuning.

Raadpleeg bij klachten altijd eerst een arts!